Almanya Mesleki Denklik Danışmanlık

ALMANYA MESLEKİ DENKLİK DANIŞMANLIK  

Almanya’da çalışmak isteyen Türk vatandaşları Almanya’ya gitmeden önce mesleki yeterlilik belgelerinin, sertifikalarının ve diplomalarının denkliğini almak zorundalardır. Diploma denkliği almamış Türk vatandaşları Almanya’da iş bulsalar ve iş sözleşmesini imzalamış olsalar bile denklik belgeleri olmadan Almanya çalışma vizesini alamazlar. Bu nedenle Denklik işlemleri Almanya’da çalışma vizesi işlemlerinin ilk ve en önemli adımını oluşturmaktadır.

Denklik işlemleri, iş sözleşmesi, meslek ve diploma türüne göre 1 ay ile 6 ay arasında sürmektedir. Almanya’da tek bir denklik kurumu yoktur. Farklı meslekler için farklı denklik kurumları vardır. Birçok denklik kurumunun bulunması denklik başvurularını karışık bir hale getirmektedir. Örneğin, Mühendis ve Mimarların diploma denklik işlemleri ilgili Mühendis ve Mimar Odalarının denklik birimlerince yapılırken, Ustalık, Kalfalık, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarının denklik işlemleri, Meslek odalarının denklik birimlerince yapılmaktadır. Yine Sağlık personellerinin denklik işlemleri Sağlık Kurumları denklik birimince yapılırken, Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarının denklikleri ayrı bir denklik merkezince yapılmaktadır.

Mesleğiniz ve uzmanlığınız ile ilgili doğru kuruma doğru belgelerle Denklik Başvurusu yapmak çok önemlidir. Aksi halde, hem para ve zaman kaybedersiniz hem de Denkliğinizi alamazsınız. Bazı durumlarda Alman denklik kurumları kısmı denklik verebilir. Böyle bir durumda ise maalesef mesleğinizi tam anlamı ile icra edemezsiniz ve bu durumda birçok işi kaybedersiniz.

Attalia Global Danışmanlık, Almanya’da mesleki denklik almak isteyen müşterilerine hızlı, güvenilir ve profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Denklik belgesi almak isteyen müşterilerin diplomaları, mesleki yeterlilik belgeleri deneyimli danışmanlar tarafından detaylı şekilde incelenir. Denklik için gerekli olan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilir. Başvuru için gerekli olan başvuru dosyası (Başvuru formu, gerekli evraklar, tercümeler, Özgeçmiş- CV vb) danışmanlarımız tarafından hazırlanır. Her başvuru bizzat elden takip edilerek denklik işlemlerinin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanır ve kısmı denklik gibi istenmeyen sonuçlar önlenir.

Denklik Başvurusu olumlu sonuçlanması halinde denklik belgeleri için meslek türüne göre denklik harcı ödenmesi gerekmektedir. Ancak Bu rakam diplomanın – mesleki belgenin içeriğine ve kapsamına göre değişiklik göstermektedir.